Webinary

Wybrane wewnątrzczaszkowe zaburzenia neurologiczne u psów brachycefalicznych

Rejestracja do: Data: Online

Wykładowca

dr hab. Marcin Wrzosek prof. UPWr, dipl. ECVN

dr hab. Marcin Wrzosek prof. UPWr, dipl. ECVN

Europejski specjalista z zakresu neurologii i neurochirurgii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów. Absolwent roku 2002 Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 2009 obronił pracę doktorską nt. "Zastosowanie elektroencefalografii w diagnostyce chorób OUN u kotów". Po ukończeniu szkolenia jako rezydent z zakresu neurologii  oraz neurochirurgii w Tierspital Bern w Szwajcarii w 2011 r, uzyskał tytuł Certified Diplomate w European College of Veterinary Neurology. W trakcie swojej kariery ukończył staże z zakresu neurologii klinicznej i neurochirurgii w Raleigh, Davis, Stanford (USA), Helsinkach (Finlandia), Hanowerze (Niemcy), Mediolanie i Bolonii (Włochy). Od 2015 roku przewodniczący sekcji neurologicznej Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. W 2017 r. obronił pracę habilitacyjną z zakresu wykorzystania elektroencefalografii w chorobach OUN psów. Obecnie pracuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na stanowisku profesora uczelni, a także prowadzi specjalistyczną przychodnię weterynaryjną NeuroTeam we Wrocławiu prowadząc konsultacje z zakresu neurologii klinicznej oraz neurochirurgii weterynaryjnej. Autor licznych publikacji, wykładów, rozdziałów książek oraz szkoleń z zakresu neurologii oraz neurochirurgii weterynaryjnej.

Wybrane wewnątrzczaszkowe zaburzenia neurologiczne u psów brachycefalicznych